Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 1927/15 - Wyrok NSA z 2017-04-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary dyscyplinarnej na rzeczoznawcę majątkowego