Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I SA 829/94 - Wyrok NSA z 1995-06-22

skargę Wójta Gminy U.M. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy przekazania nieruchomości na własność gminy.

I SA 1903/92 - Wyrok NSA z 1993-08-18

skargę Miasta i Gminy K. W. na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy komunalizacji jezior.

IV SA 693/91 - Wyrok NSA z 1991-08-16

Skarga o stwierdzenie nieważności orzeczenia w sprawie przejęcia na własność Państwa młyna motorowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

III ARN 38/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-07-29

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej (...) w przedmiocie nabycia przez gminę i miasto (...) własności nieruchomości (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 9/92 i I SA 10/92~ uchyla zaskarżony wyrok i sprawę przekazuje NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.