Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA 839/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-01

skargę Feliksy P. na 3 decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

III SA 2889/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe

FSK 93/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. /Ośrodek Zamiejscowy w Z./ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

1/III SA 2889/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe

I SA/Wr 3882/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości opłaty sankcyjnej za wprowadzenie na rynek cukru ponad limit.