Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

II FSK 298/07 - Wyrok NSA z 2007-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r.

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od niezaewidencjonowanego przychodu za 2001r. oraz określenia wysokości odsetek od zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń, luty, marzec, wrzesień i październik 200

I SA/Rz 671/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego

II FSK 788/06 - Wyrok NSA z 2007-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1998 r.

II FSK 1192/06 - Wyrok NSA z 2007-11-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za 2001 r.

I FPS 3/07 - Wyrok NSA z 2007-10-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. w przedmiocie pisemnej interpretacji dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek budowlanych

II FPS 5/06 - Uchwała NSA z 2007-06-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 r. po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2007 r. na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Wydziału Drugiego Izby Finansowej Naczelnego ...

II FSK 864/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.

II FSK 860/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r.

II FSK 861/06 - Wyrok NSA z 2007-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001 r.
1   Następne >   2