Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Kr 694/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych w zakresie sprawdzania prawidłowości rozliczania oraz zasadności zwrotu podatku od, towarów i usług za IV kwartał 2011 r.,

I SA/Kr 1752/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-01-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] przedmiocie niedopuszczalności zażalenia