Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GSK 1114/18 - Wyrok NSA z 2018-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

VI SA/Wa 1477/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-05

Skarga B. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Komisji Nadzoru Audytowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej