Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II GSK 1718/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy działalności apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 553/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 551/11 - Wyrok NSA z 2012-06-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie przedłużenia okresu ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

II GSK 2066/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej

II GSK 2270/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

II SA/Rz 487/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II GSK 1000/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki

VII SA/Wa 578/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.

VII SA/Wa 1433/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu natychmiastowego zaprzestania prowadzenia reklamy produktów leczniczych.

II SA/Po 1217/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-29

Skarga A Sp. z o.o. na decyzję Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oraz niedopuszczalności wniosku o przywrócenie terminu
1   Następne >   +2   +5   +10   30