Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

OPK 12/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-06-11

Skarga Rafała K. na decyzję Burmistrza i Gminy W. w przedmiocie odmowy wypłacenia świadczenia pieniężnego rekompensującego utracony dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, z powodu odbywania przez odwołującego ćwiczeń wojskowych po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego składu SKO w Pile, zgłoszonego na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych ...