Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

SA/Wr 256/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-11-18

Przekroczenie granicy celnej nie jest równoznaczne z odprawą celną, a zezwolenie na przewiezienie towaru w głąb kraju nie jest dopuszczeniem towaru do obrotu na polskim obszarze celnym.

I SA/Gd 1715/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-17

skargę w przedmiocie wymiaru należności celnych.

I SA/Ol 591/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wszczęcia kontroli podatkowej

SA/Po 1463/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-04-14

W myśl art. 37 ust. 5 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym zwolnieniu od cła podlegają przedmioty mające z ekonomicznego punktu widzenia charakter środków pracy /a nie przedmiotów pracy/ służących do przekształcania przedmiotów pracy w procesie działalności gospodarczej.

III SA 319/92 - Wyrok NSA z 1992-07-21

skargę Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego 'B.' Spółki z o.o. w N.S. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła.

III SA 1183/91 - Wyrok NSA z 1992-02-24

Art. 35 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ stanowi, że koncesja może być cofnięta także w przypadkach, gdy lokalizacja składu, stan pomieszczenia, w którym ma być prowadzony skład, albo wyposażenie tego pomieszczenia uniemożliwiają lub znacznie utrudniają organom celnym sprawowanie dozoru celnego lub kontroli celnej.
1   Następne >   +2   +5   8