Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 637 Papiery wartościowe i fundusze powiernicze oraz sprawy z nimi związane, bankowość i sprawy dewizowe X

VI SA/Wa 2395/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 7/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-07

Wniosek w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru działalności kantorowej

VI SA/Wa 1395/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

VI SA/Wa 1307/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych

VI SA/Wa 1053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru

VI SA/Wa 1038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej w związku ze stwierdzeniem naruszenia wykonania obowiązku informacyjnego

VI SA/Wa 2466/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej

VI SA/Wa 7/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego w Warszawie w przedmiocie zakazu wykonywania działalności kantorowej oraz wykreślenia z rejestru działalności kantorowej