Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 787/05 - Wyrok NSA z 2006-01-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Gminy R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. , (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Op 520/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-12-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie opinii o rozwiązaniu spółki komunalnej

II SA/Ol 146/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-04-03

Sprawa ze skargi J.M. na zarządzenie zastępcze Wojewody w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 1226/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Rady Miasta R. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ś. (...) w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 882/04 - Wyrok NSA z 2004-11-10

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego

IV SA/Po 706/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-10-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie statutu O. Centrum Kultury w O. ;

II SA/Sz 667/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-12-14

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych

OSK 1083/04 - Wyrok NSA z 2005-02-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi Powiatu A. na zarządzenie zastępcze Wojewody P. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

OSK 1932/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Ł. w sprawie targowiska gminnego oraz uchwalenia regulaminu targowiska

OSK 1149/04 - Wyrok NSA z 2005-02-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Gminy Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody W. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
1   Następne >   2