Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

III SA/Wr 15/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wpisu do ewidencji producentów

III SAB/Wr 35/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-03-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o O. w przedmiocie niedokonania zmiany wpisu w ewidencji producentów

II GSK 1332/12 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie dokonania zmiany wpisu do ewidencji producentów

II GSK 2431/13 - Wyrok NSA z 2014-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie wpisu do ewidencji producentów i nadania numeru identyfikacyjnego