Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

SA/Kr 2564/94 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1995-01-10

skargę Powszechnej Spółdzielni Spożywców 'Społem' w W. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych na terenie Gminy W.

SA/Bk 1527-1528/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-05-21

Skarga Zdzisława J.S. na decyzje Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie przeniesienia odpowiedzialności na wspólnika spółki (...) za część zobowiązań podatkowych.

III SA 334/95 - Wyrok NSA z 1996-01-17

skargę Fabryki (...) 'F.' S.A. w T.G. na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie zatwierdzenia metody kształtowania wynagrodzeń.

II SA 855/94 - Wyrok NSA z 1995-09-07

skargę Grażyny S.-Ż. na decyzję Krajowego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie udzielenia koncesji na prowadzenie apteki.

III SA 643/90 - Wyrok NSA z 1990-10-19

skargę Aleksandra K. na decyzję Wojewody W-skiego w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości.

II SA 8/95 - Postanowienie NSA z 1995-01-13

skargę Jacka S. na decyzję Prezydenta Miasta W. w przedmiocie powołania dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w W.

III SA 943/91 - Wyrok NSA z 1992-01-07

Skarga Przedsiębiorstwa Zagranicznego 'P.' w S. na dwie decyzje Izby Skarbowej w S. w przedmiocie wymiaru podatku obrotowego i dochodowego i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił obie zaskarżone decyzje, a także

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

skargę Anny O. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie Radomskim w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku obrotowym za lata 1978

II SA 74/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

Skarga A.I. z siedzibą w Ch. i F.T.M.I. z siedzibą w P. na decyzję Ministra Łączności w przedmiocie odmowy wydania koncesji na świadczenie usług telekomunikacyjnych.

SA/Wr 2594/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-02-17

Skarga Piotra P. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w (...) w przedmiocie odmowy odroczenia zasadniczej służby wojskowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżone orzeczenie oraz poprzedzające je orzeczenie Rejonowej Komisji Poborowej w Z.Ś. , a także
1   Następne >   2