Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 811/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

Skarga tłumaczy technicznych Ryszarda K. Tadeusza M. i Ryszarda K. na decyzję Wojewody Wrocławskiego w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie usług w dziedzinie tłumaczeń tekstów technicznych i na podstawie art. 207 par. 1 i par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Naczelnika Dzielnicy , a także, zgodnie z art. 208 Kpa, zasądził od Wojewody Wrocławskiego zwrot kosztów postępowania sądowego na rzecz skarżących...

II SA 700/81 - Wyrok NSA z 1981-10-27

skargę Anny O. na decyzję Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Wojewodzie Radomskim w przedmiocie ustalenia obowiązku podatkowego w podatku obrotowym za lata 1978