Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 430/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-06-20

skargę Danuty K. na decyzję Dyrektora Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

SA/Ka 531/89 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1989-10-11

Skarga Marty N. na decyzję Dyrektora Wydziału Przemysłu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w przedmiocie odmowy zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług Urzędu Miejskiego w B., a także

SA/Po 579/89 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1989-12-29

Skarga Zygmunta P. na decyzje Dyrektora Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w L. w przedmiocie odmowy wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i na podstawie art. 107 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzająca ja decyzje Naczelnika Miasta i Gminy w G. a także

SA/Kr 441/89 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1989-09-07

Skarga Cecylii N. na decyzję Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego w K. w przedmiocie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w J., a także

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu sprawy dotyczącej udzielenia odpowiedzi na pytanie prawne prezesa NSA, dotyczącego zgodności par. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia od podatków obrotowego i dochodowego lub opłaty skarbowej podatników osiągających przychody z niektórych rodzajów nowo uruchamianej działalności wytwórczej lub usługowej /Dz.U. 1984 nr 24 poz. 122 ze zm./ z przepisami:~art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy...

K 3/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

Przepis art. 14 ust. 2 ustawy o cenach /Dz.U. nr 7 poz. 52 ze zm./ jest niezgodny z art. 8 ust. 1 i art. 67 ust. 2 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

K 2/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

1. Przepis art. 10 ust. 4 ustawy w sprawie zasad ustalania cen napojów alkoholowych oraz trybu rozliczeń przedsiębiorstw gastronomicznych /Dz.U. nr 25 poz. 118/ jest niezgodny z art. 10 ust. 3...