Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

SA/Wr 256/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-11-18

Przekroczenie granicy celnej nie jest równoznaczne z odprawą celną, a zezwolenie na przewiezienie towaru w głąb kraju nie jest dopuszczeniem towaru do obrotu na polskim obszarze celnym.

SA/Po 1697/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-11-10

Ustanowione w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym uprawnienie rady gminy do obniżenia ceny skupu żyta obowiązującej wszystkich podatników na terenie gminy, nie obejmuje prawa do zróżnicowania tych cen wobec niektórych grup podatników.

III SA 12/93 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Kupiec rejestrowy jakim jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest podmiotem uprawnionym do uzyskania pozwolenia na broń na podstawie przepisów ustawy o broni, amunicji i materiałach wybuchowych Dz.U. nr 6 poz. 43 ze zm./.

III SA 727/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

skargę w przedmiocie opłaty skarbowej.

I SA 1925/92 - Wyrok NSA z 1993-10-15

skargę Spółki Handlu Zagranicznego z o. o. 'L.' na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków.

V SA 539/93 - Wyrok NSA z 1993-07-22

Skarga Spółki 'C. C. C. ' na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

I SA 1585/93 - Postanowienie NSA z 1993-07-30

skargę Krzysztofa S. na uchwałę zebrania delegatów załogi IV kadencji Samorządu Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa w Ł. w przedmiocie likwidacji komórki organizacyjnej.
1   Następne >   +2   6