Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

I SA/Gd 1715/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-12-17

skargę w przedmiocie wymiaru należności celnych.

II SA/Po 1438-1439/96 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1997-04-08

Zawarcie w imieniu małoletniego dziecka umowy spółki cywilnej jest czynnością prawną przekraczającą zakres zwykłego zarządu w rozumieniu art. 101 par. 3 krio i wymaga zezwolenia sądu opiekuńczego.
1   Następne >   +2   +5   7