Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony

III SA 245/01 - Wyrok NSA z 2002-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. Ośrodek Zamiejscowy w S. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Ka 324/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na budowę

I SA/Ka 1400/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. - Ośrodka Zamiejscowego w B.-B. w przedmiocie: określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

II SA/Kr 528/01 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców

II SA/Po 4738/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody W. w przedmiocie pozwolenia na budowę

IV SA 2036/00 - Wyrok NSA z 2002-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

IV SA 676/99 - Wyrok NSA z 2002-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody M. w przedmiocie pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznych

I SA/Wr 2057/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 1997 r.

II SA/Ka 3020/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie pozwolenia na rozbudowę budynku

III SA 3207/00 - Wyrok NSA z 2002-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych~1/
1   Następne >   +2   5