Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Bd 228/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-05-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

SA/Bd 2349/03 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

GSK 891/04 - Wyrok NSA z 2004-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

III SA 839/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-01

skargę Feliksy P. na 3 decyzje Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług.

II SA/Wr 730/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

SA/Rz 1452/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi M. G. na uchwały Rady Gminy [...] w przedmiocie 1/ zasad usytuowania na terenie Gminy [...] miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 2/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy [...]

SA/Rz 1962/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] w przedmiocie obciążenia opłatą skarbową za zezwolenie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą

FSK 53/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

SA/Rz 1451/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-03-23

Sprawa ze skargi M. G. na uchwały Rady Gminy [...] w przedmiocie 1/ zasad usytuowania na terenie Gminy [...] miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, 2/ ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy [...]

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. (...) przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: I. uchyla zaskarżony wyrok, II.
1   Następne >   +2   +5   7