Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Kr 389/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wstrzymania działalności składu materiałów budowlanych

II SA/Sz 183/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 617/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej polegających na wykreśleniu wspólników spółki cywilnej -

II SA/Bd 89/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

II SA/Rz 618/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej polegających na dopisaniu wspólnika spółki cywilnej -

II SA/Rz 616/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-11-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SAB/Rz 15/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-08-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu w przedmiocie zezwolenia na produkcję kompostu roślinnego

II SA/Rz 613/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Rz 695/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
1   Następne >   +2   +5   11