Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Gd 479/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Gl 817/04 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w wyniku wniesienia przez skarżącego zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt III SA / Gl 817 / 04

II FSK 241/08 - Wyrok NSA z 2009-06-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2002 r.

II GSK 761/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za powstanie niedoboru w rezerwach państwowych

III SA/Wr 378/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II SA/Rz 507/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Ke 389/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-08-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

III SA/Lu 416/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zakazu wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

II SA/Rz 884/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Rz 509/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   9