Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

VI SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

II GSK 1052/12 - Wyrok NSA z 2013-11-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Sz 416/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy umorzenia świadczeń przyznanych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

II SA/Rz 1150/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych

II SA/Rz 629/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu w sprawie ze skargi S. T. na tę decyzję

II GSK 876/12 - Wyrok NSA z 2013-12-03

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zakazu sprzedaży produktów farmaceutycznych

III SA/Łd 1064/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

II SA/Rz 627/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-09-19

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa w sprawie ze skargi S. T. na tę decyzję
1   Następne >   +2   +5   9