Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

II SA/Go 55/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych I. stwierdza nieważność § 2 ust. 1 lit. c zaskarżonej uchwały; II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podl...

VI SA/Wa 2546/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 2547/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

I SA/Gl 1273/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie kontroli podatkowej

II GSK 1000/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki

II SA/Go 1108/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych i zasad ich usytuowania na terenie gminy I. stwierdza nieważność § 3 i § 5 zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała w zakresie wskazanym w punkcie I wyroku nie podlega wykonaniu.

III SA/Wr 765/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne

III SA/Gd 686/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   +5   10