Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II SA/Rz 487/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 468/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 206/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 562/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 258/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-12

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

II SA/Rz 205/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie [.] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w [.] w przedmiocie bezprzedmiotowości sprzeciwu na czynności kontrolne

I SA/Rz 295/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-02

skarg A. J. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej za 2009 rok,

II SA/Rz 1165/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

II SA/Rz 1281/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności