Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

II GSK 3778/16 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia wydania koncesji w części ustalającej opłatę za zmianę koncesji z naruszeniem prawa

II GSK 1110/16 - Wyrok NSA z 2017-12-06

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Lublinie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GSK 3646/15 - Wyrok NSA z 2017-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wpisu przedsiębiorcy do rejestru systemu zapasów interwencyjnych

I SA/Gd 500/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok

VI SA/Wa 1805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rozwoju w przedmiocie nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 185/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutyczny w przedmiocie nakazu zaprzestania reklamy

VI SA/Wa 184/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania reklamy

VI SA/Wa 2286/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Energii w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu niedopełnienia obowiązku uiszczenia opłaty zapasowej

VI SA/Wa 2690/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II SA/Sz 1206/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   +10   14