Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II GSK 4919/16 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 1586/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GSK 5457/16 - Wyrok NSA z 2019-02-19

Skarga kasacyjna na uchwałę Naczelnej Rady Aptekarskiej w przedmiocie opinii w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

III SA/Wr 419/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie żądania udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów

II GSK 1646/18 - Wyrok NSA z 2019-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

VI SA/Wa 1736/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności

VI SA/Wa 1696/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

II GSK 5433/16 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Energii w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów dotyczących opłaty zapasowej

II GSK 2066/18 - Wyrok NSA z 2019-03-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów dnia [...] listopada 2017 r., nr [...] w przedmiocie sprostowania z urzędu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

II GSK 742/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
1   Następne >   +2   +5   +10   13