Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II GSK 2808/17 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej

II GSK 3496/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

II GSK 3136/17 - Wyrok NSA z 2020-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 307/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na decyzje SKO we W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II GSK 3025/17 - Wyrok NSA z 2020-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

VI SA/Wa 2105/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji

II GSK 3613/17 - Wyrok NSA z 2020-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej

VI SA/Wa 1830/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia

VI SA/Wa 2670/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie odmowy sprostowania wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VI SA/Wa 1974/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
1   Następne >   +2   +5   8