Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II GSK 2808/17 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia instrukcji rachunkowości regulacyjnej

III SA/Po 755/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-11

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 3496/17 - Wyrok NSA z 2020-01-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

II GSK 3136/17 - Wyrok NSA z 2020-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia niezgodnej z przepisami reklamy apteki i nałożenia kary pieniężnej

III SA/Wr 307/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-01-22

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W. na decyzje SKO we W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II GSK 3025/17 - Wyrok NSA z 2020-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

VI SA/Wa 2118/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego

VI SA/Wa 2055/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 2049/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej

VI SA/Wa 1791/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie kary pieniężnej
1   Następne >   +2   6