Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 621/87 - Wyrok NSA z 1988-02-12

Skarga Antoniego i Czesławy małżonków P. na decyzję Głównego Geodety Wojewódzkiego w Łomży w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste działki i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Geodety Miejskiego w Ł., a także