Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

II SA/Rz 729/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2005-09-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia i udzielenia pozwolenia wodnoprawnego oraz odmowy uwzględnienia żądania bezpłatnego dostarczenia wody

II SAB/Rz 22/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie wydania zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

II SA/Sz 183/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

II SA/Rz 526/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Rz 617/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-09-05

Sprawa ze skargi J. M., E. W. na zgłoszenie zmian powstałych po wpisie do ewidencji do działalności gospodarczej polegających na wykreśleniu wspólników spółki cywilnej -

VI SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na odmowę zwrotu przez Wójta Gminy S. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił: odrzucić skargę
1   Następne >   +2   +5   +10   24