Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

II FSK 298/07 - Wyrok NSA z 2007-08-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1999 r.

II GSK 137/07 - Wyrok NSA z 2007-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie opłaty z tytułu zgłoszenia zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 190/07 - Wyrok NSA z 2007-10-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GSK 212/07 - Wyrok NSA z 2007-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Rady Gminy B. w przedmiocie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych Oddala skargę kasacyjną.

II GSK 238/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej

II GSK 254/06 - Wyrok NSA z 2007-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

II GSK 270/06 - Wyrok NSA z 2007-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uchyla zaskarżony wyrok i

II GSK 301/06 - Wyrok NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie.

II GSK 330/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych

II GSK 396/06 - Wyrok NSA z 2007-04-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Luzino w przedmiocie określenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Luzino
1   Następne >   +2   4