Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 1421/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowe w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

SA/Sz 683/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-25

Skarżący podatnik poniósł wydatki na inwestycje w cudzym środku trwałym, tj. na adaptację dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, z przeznaczeniem na cele biurowe, nie wykończonych pomieszczeń w budynku mieszkalnym. Powyższe inwestycje dokonywane były w obiekcie budowlanym, który w 1993 r. nie został przez podatnika przyjęty do użytkowania i wprowadzony do ewidencji środków trwałych, a budynek w 1993 r. nie był oddany do użytkowania.~W świetle tych faktów za w pełni uzasadnione uznać na...

SA/Sz 734/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-05

1. Instytucja kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa, z własnym majątkiem, środkami trwałymi, przychodami oraz kosztami, samodzielnie gospodarującą w ramach posiadanych środków.~2. Uchwała o powołaniu Biblioteki Gminnej nie należy do uchwał wymienionych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych /Dz.U. nr 85 poz. 428 ze zm./, do badania których, jako organ nadzoru, uprawnione jest regionalna izba obrachunkowa.

SA/Sz 947/96 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1997-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. w przedmiocie orzeczenia odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania podatkowe

SA/Sz 2268/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-04-04

1. Ustawodawca zawarł w ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. 1997 nr 110 poz. 721 ze zm./ regulacje organizacyjnoprawne dotyczące jednostek prowadzących działalność kulturalną, które mają charakter przepisów szczególnych w stosunku do innych ustaw, w tym również do ustawy o finansach publicznych /Dz.U. nr 155 poz. 1014 ze zm./. Regulacje zawarte w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural...

SA/Sz 1187/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-04-01

Czynności skarżącego polegające na wielokrotnym zakupie i sprowadzeniu z zagranicy, a w jednym przypadku w kraju, samochodów oraz części samochodowych, a następnie ich sprzedaży z zyskiem, stanowiły, ze względu na częstotliwość oraz przedmiot transakcji, działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324 ze zm./.~Działalność taka stanowi wyodrębnione źródło przychodu określone w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ...
1   Następne >   +2   4