Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol

VI SA/Wa 2739/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nakazu wstrzymania świadczenia usług hotelarskich

V SA/Wa 602/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP

VI SA/Wa 2546/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 2547/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

VI SA/Wa 1839/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

VI SA/Wa 2337/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z [...] czerwca 2013 r. [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawy zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1838/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-15

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

VI SA/Wa 459/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Sprawa ze skargi M. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na odmowę zwrotu przez Wójta Gminy S. opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych postanowił: odrzucić skargę

VI SA/Wa 1705/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-18

Sprawa ze skargi 'B.' S.A. z siedzibą w W. na czynność Prezydenta W. w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

VI SA/Wa 1803/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-12

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej
1   Następne >   +2   +5   +10   39