Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

III SA/Wr 15/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie orzeczenia o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz skreślenia podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

III SA/Wr 333/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu D. w przedmiocie wyrażenia zgody na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. 'Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu D. Spółka z o. o.',

III SA/Wr 397/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-11-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w W. w przedmiocie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży alkoholu z uchwałami Rady Miejskiej W.,

III SA/Wr 668/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-03-22

Sprawa ze skargi A - spółki z o.o. w Z. Ś. na pismo Prezydenta Miasta J. G. w przedmiocie naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Wr 553/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w J. G. w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej,

II SA/Wr 595/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu i piwa

II SA/Wr 2247/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

III SA/Wr 153/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych

III SA/Wr 15/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wpisu do ewidencji producentów

III SA/Wr 765/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne
1   Następne >   +2   6