Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

SA/Bd 50/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-15

Skarga 'S.' - spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za kwiecień 2002 r. i na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 55 ust. 1 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ uchylił zaskarżoną decyzję, (...).