Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 203/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-05-12

1. Skoro spółka w zawartej z prezesem zarządu spółki jako właścicielem nieruchomości umowie najmu przyjęła na siebie obowiązek doprowadzenia pomieszczeń do stanu wymaganego - według jej oceny - dla zaspokajania jej potrzeb tj. zapewnienia odpowiednich warunków pracy zarządu, to oczywiście mogła na siebie takie zobowiązanie w umowie najmu przyjąć, niemniej jednak ocena skutków takiego zobowiązania w umowie cywilnoprawnej dla zakresu zobowiązania podatkowego spółki musi być dokonana w ramach przep...

SA/Rz 2245/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-09-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenie i zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

SA/Rz 1832/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Rz. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad i grudzień 1998 r.

SA/Rz 258/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-02-08

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w R. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, zaległości podatkowej i odsetek, za 1998 r.

SA/Rz 802/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 1994 r.

SA/Rz 2363/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 1997

SA/Rz 338/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Rz. w przedmiocie nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od dnia 1 stycznia 1996 r. do 30 września 1999 r.