Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 9/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-04-09

a) przepisy par. 2 pkt 1 i 3 w związku z par. 2 ust. 2 zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego w sprawie warunków prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych i na pośrednictwie w kupnie i sprzedaży tych wartości oraz maksymalnej wysokości marż pobieranych przy wykonywaniu tych czynności /M.P. nr 15 poz. 119/ są niezgodne z art. 6 Konstytucji RP, art. 1 i art. 3 ust. 2 ustawy o działalności go...