Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Gd 481/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za okres od stycznia do października 2003 r.

I SA/Gd 1519/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-03-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Gd 284/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

I SA/Gd 272/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-04-22

Skarga W.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w G. w przedmiocie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej

I SA/Gd 500/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2012 rok

I SA/Gd 535/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od spadków i darowizn

I SA/Gd 885/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-06

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

I SA/Gd 1125/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

I SA/Gd 612/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-08-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

I SA/Gd 34/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy uwzględnienia przerwy w prowadzonej działalności gospodarczej
1   Następne >   2