Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Lu 16/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie ustalenie warunków restrukturyzacji

I SA/Lu 61/05 - Wyrok WSA w Lublinie z 2005-05-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia [...] r. w przedmiocie zawieszenia postępowania restrukturyzacyjnego

I SA/Lu 678/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej w 2002 r.

I SA/Lu 474/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika

I SA/Lu 691/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług

I SA/Lu 492/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2012 r.

I SA/Lu 514/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.