Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X

I SA/Ol 445/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za listopad 2004r.

I SA/Ol 287/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie określenia zryczałtowanego podatku dochodowego od niezaewidencjonowanego przychodu za 2001r. oraz określenia wysokości odsetek od zryczałtowanego podatku dochodowego za styczeń, luty, marzec, wrzesień i październik 200

I SA/Ol 70/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

I SA/Ol 255/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu

I SA/Ol 181/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2005-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności adwokata wykonywanych z urzędu

III SA 2889/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej Ośrodek Zamiejscowy w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe

I SA/Ol 12/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy zwrotu nadpłaty w podatku od nieruchomości

1/III SA 2889/02 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. Ośrodek Zamiejscowy w E. w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe

I SA/Ol 149/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi Centralnego Ośrodka Sportu na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego