Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Burmistrz Miasta X

II GSK 1612/13 - Wyrok NSA z 2014-12-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w R. w przedmiocie określenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i placówek usługowych dla ludności

II SA/Rz 540/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-10-08

Sprawa ze skargi A. sp. z o. o. na czynność Burmistrza w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty z tytułu korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SAB/Rz 21/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu

I SA/Ol 149/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-04-16

Sprawa ze skargi Centralnego Ośrodka Sportu na indywidualną interpretację Burmistrza Miasta w przedmiocie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

III SA/Kr 871/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-22

Sprawa ze skargi E. B. na zarządzenie Burmistrza W. w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr [....] w W.