Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Sz 327/07 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta i Gminy w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Wr 817/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-01-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we W. w sprawie ze skargi Z. P. na zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy P. z dnia [...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za niewykorzystane zezwolenie na sprzedaż alkoholu

SA/Rz 39/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-05-16

Sprawa ze skargi Spółdzielni [...] w N. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za korzystanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych