Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Lu 474/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej płatnika

I SA/Gd 1125/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r.

I SA/Lu 691/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie odmowy zarejestrowania jako podatnika podatku od towarów i usług

I SA/Lu 492/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za czerwiec 2012 r.

I SA/Lu 514/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2011 r.

III SA/Wr 419/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we W. w przedmiocie żądania udzielenia informacji i udostępnienia dokumentów

I SA/Gd 1440/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-12-20

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2010 r.