Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

III SA/Wr 15/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie orzeczenia o utracie ważności potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności oraz skreślenia podmiotu z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych

II SA/Po 176/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie zmiany akt weryfikacyjnych w punkcie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 114/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy rozpatrzenia sprzeciwu

II GSK 218/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w S. w przedmiocie odmowy rozpatrzenia sprzeciwu

IV SA/Po 170/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-15

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Poznaniu w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

I GSK 1042/11 - Wyrok NSA z 2012-09-21

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

II SA/Rz 905/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie wymierzenie kary pieniężnej

II GSK 798/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 1753/11 - Wyrok NSA z 2013-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

II GSK 1887/11 - Wyrok NSA z 2013-06-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych
1   Następne >   +2   +5   8