Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Farmaceutyczny X

II GSK 1718/13 - Wyrok NSA z 2015-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy działalności apteki oraz nałożenia kary pieniężnej

II GSK 2066/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej

II GSK 2270/13 - Wyrok NSA z 2015-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej

II GSK 1000/13 - Wyrok NSA z 2014-08-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu zaprzestania prowadzenia reklamy apteki

VII SA/Wa 578/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki.

VII SA/Wa 1433/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu natychmiastowego zaprzestania prowadzenia reklamy produktów leczniczych.

II GSK 2066/12 - Wyrok NSA z 2014-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GSK 871/10 - Wyrok NSA z 2011-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej

II GSK 1092/10 - Wyrok NSA z 2011-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu dostosowania lokalu apteki do obowiązujących wymogów

II GSK 1850/12 - Wyrok NSA z 2014-02-27

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie nakazu dostosowania prowadzonej działalności gospodarczej obrotu hurtowego produktami leczniczymi do wymagań określonych w ustawie
1   Następne >   +2   +5   +10   22