Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

II GSK 1009/08 - Wyrok NSA z 2009-06-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi M.K. - 'D.' w R. na zarządzenie pokontrolne M. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w W. nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązków dotyczących uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów

II SA/Po 966/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-03-08

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na zarządzenie pokontrolne Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w przedmiocie odpadów

II SA/Po 537/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-12-30

Sprawa ze skargi Z. G. na akt Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli