Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

VI SA/Wa 1834/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie rozpatrzenia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

II GSK 35/08 - Wyrok NSA z 2008-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1433/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 541/15 - Wyrok NSA z 2016-10-13

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II GSK 1045/18 - Wyrok NSA z 2018-09-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie bezczynności organu w sprawie zawiadomienia o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego

III SA/Po 525/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie postanowienia o kontynuowaniu czynności kontrolnych

II SA/Gl 1113/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w W. w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

II SA/Rz 928/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenia przepisów dotyczących transportu drogowego