Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Izba Skarbowa X

II FSK 401/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie odmowy objęcia restrukturyzacją niektórych należności publicznoprawnych

II FSK 960/05 - Wyrok NSA z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w B. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1998 r.

FSK 1569/04 - Wyrok NSA z 2005-03-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej we W. Ośrodka Zamiejscowego w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 1999 r.

FSK 1883/04 - Wyrok NSA z 2005-09-28

Skargi kasacyjne: 1/ Dyrektora Izby Skarbowej w Sz. 2/ 'O.' Sp. z o.o. w Sz. od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Sz. (...) w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy podatnika i do przeniesienia na następny miesiąc oraz ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe

FSK 53/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 57/04 - Wyrok NSA z 2004-05-24

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w W. (...) przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych: I. uchyla zaskarżony wyrok, II.

I SA/Wr 3881/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia wysokości podatku dochodowego od osób prawnych

FSK 768/04 - Wyrok NSA z 2004-12-08

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie określenia wysokości zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 1997 oraz odsetek za zwłokę od tej zaległości

FSK 93/04 - Wyrok NSA z 2004-03-30

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w L. /Ośrodek Zamiejscowy w Z./ w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

FSK 198/04 - Wyrok NSA z 2004-06-28

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. Ośrodek Zamiejscowy w N.-S. w przedmiocie odpowiedzialności płatnika za nie pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2000
1   Następne >   3