Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

OSK 1289/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w przedmiocie sprzeciwu w sprawie dopuszczenia do użytkowania stacji AUTO