Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Skarżony Komendant Policji X

II GSK 4/06 - Wyrok NSA z 2006-03-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii dotyczącej wniosku o wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 393/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii dotyczącej agencji ochrony posiadającej koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

GSK 343/04 - Wyrok NSA z 2004-09-14

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaopiniowania wniosku o wymianę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GSK 2904/14 - Wyrok NSA z 2016-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opinii w sprawie udzielenia koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią i amunicją

VI SA/Wa 2078/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaopiniowania wniosku o cofnięcie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 480/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-10

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GSK 1534/15 - Postanowienie NSA z 2017-03-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Spółki A na czynność Komendanta Wojewódzkiej Policji w Szczecinie , nr [...] w przedmiocie zalecenia pokontrolnego w zakresie sposobu konwojowania wartości pieniężnych

II GSK 1114/18 - Wyrok NSA z 2018-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej