Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Finansowego X

II GSK 884/10 - Wyrok NSA z 2011-09-28

Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności

VI SA/Wa 2395/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie umorzenia postępowania

VI SA/Wa 1395/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie skreślenia z listy doradców inwestycyjnych

VI SA/Wa 1006/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej

VI SA/Wa 1307/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków informacyjnych

VI SA/Wa 3103/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej za naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o usługach płatniczych

VI SA/Wa 1038/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie kary pieniężnej w związku ze stwierdzeniem naruszenia wykonania obowiązku informacyjnego

VI SAB/Wa 20/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej